Fjälster

Hästar i skogen lockar

1:30 min

I går, på långfredagen, var det möjligt att se hästar i skogsarbete då det hölls skogsdag i byn Fjälster utanför Vimmerby. Det är en av landets mest välbesökta skogadagar där hästen stod i centrum. Bland annat handlar dagen om att inspirera och visa de möjligheter som finns i det småskaliga skogsbruket.

– Jag vet inte varföre det drar, men det folk ända från Hudiksvall, säger Arrangören Annelie Svensson  som menar att hästen fortfarande har en plats i skogsbruket.

– Hästen är ett komplement till de maskiner som finns, sedan har hästdragna redskapen utvecklats, så på så vis har det blivit bättre. Och hästen tar väldigt lite plats i skogen, tar man en förstagallring av gran så behöver man inte hugga några stickvägar och då blir det fler träd kvar som får växa påsig.

 En dag med hästar i skogen drar folk även en kylslagen långfredag. Och som Annelie Svensson sa så har teknik och redskap utvecklats.

Nu gör man som  Jonas Andersson som har en vagn med motordriven kran bakom sina två hästar Lukas och Helmer. Kranen gör det tunga jobbet med att lasta stockarna sen får hästarna dra ut dem.

Och att använda hästar och motorredskap i kombination har många fördelar menar han.

– Inga markskador och man tar sig fram på ett helt annat vis, det är väl den största fördelen, säger Jonas Andersson.

Är det ekonomi?

– Ja i vissa skogar.