Hotellplaner i Ryd stoppas

Det får inte byggas något hotell i Ryd på Öland. Det är länsstyrelsen som har upphävt det positiva förhandsbesked som Mörbylånga kommun tidigare givit. Det här innebär att kommunen måste göra en detaljplan innan man kan ge tillstånd till ett bygge. Det planerade hotellet har blivit mycket omstritt i byn och flera boende har överklagat förhandsbeskedet.