Invandrare är dåligt representerade i länspolitiken

Länets invandrare är underrepresenterade i kommunpolitiken. En kartläggning som P4 Kalmar gjort visar att bara fyra procent av ledamöterna och ersättarna i länets kommunfullmäktigeförsamlingar är födda i ett annat land, eller har två utländska föräldrar. Motsvarande andel som bor i Kalmar län är dubbelt så stor, åtta procent.

Här redovisas andel personer som är födda i utlandet eller med två föräldrar från utlandet, kommun för kommun. Första värdet anger hur stor andel denna grupp utgör av kommunens invånarantal. Andra värdet är hur stor andel gruppen utgör bland ersättarna och ledamöterna i kommunfullmäktige.

Borgholm 5,4% resp 5,1 %

Emmaboda 10,4% resp 10,6%

Hultsfred 9,3% resp 2,6%

Högsby 11,9% resp 3,0%

Kalmar 9,2% resp 4,4%

Mönsterås 7,0% resp 1,3%

Mörbylånga 4,7% resp 0,0%

Nybro 9,9% resp 0,0%

Oskarshamn 9,3% resp 1,3%

Torsås 5,7% resp 1,7%

Vimmerby 6,3% resp 3,8%

Västervik 7,4% resp 9,3%

Klicka på länken nedan för en grafisk bild av hur det ser ut i dom olika kommunerna. Blå stapel utgör andelen som bor i kommunen, och röd stapel gruppens andel bland fullmäktiges ersättare och ledamöter.