Sverige

Risk för fel domslut när anklagade saknar advokat

2:27 min

Personer som åtalas för mindre allvarliga brott får sällan advokat som kan företräda dem. Detta eftersom det skulle vara för dyrt för staten. Nu väcks röster om att systemet måste förändras.

En av dem som fått erfara detta är Max, som åtalades för våldsamt motstånd och fick försvara sig själv i rätten, utan att ha tagit del av förundersökningen.

– Så här i efterhand känner man att om man fått papprena och sett fallet, känner man att man nästan hade kunnat tagit en advokat, säger Max.

Varför känner du så?

– Jag känner att jag inte hade blivit dömd för brottet då, jag anser att jag inte var skyldig till brottet egentligen.

I september 2010 greps Max av polisen efter en incident utanför en restaurang i Stockholm. Efter ett och ett halvt år åtalades han för våldsamt motstånd, ett brott som räknas som ett bötesbrott, där han inte bedömdes ha rätt till en offentlig försvarare.

Utan handlingar

Max fick löfte om att få förundersökningen hemskickad till sig, men när rättegången väl ägde rum och han skulle försvara sig själv, hade han inte fått några handlingar.

Varje år avgörs runt 12000 enklare mål i svenska domstolar där böter finns med i straffskalan. I fjol var det endast 71 av dessa mål där den tilltalade fick en offentlig försvarare, enligt Domstolsverket.

Lindriga brott

Domare Björn Skånsberg vid Södertörns tingsrätt har dömt i många mål av mindre bötesbrott.

– Det är bara i fråga om lindrigare typ av brott som man inte får en offentlig förordnad advokat för sig. Det är en avvägning vad det allmänna ska bekosta och vad man själv ska stå för, säger Skånsberg.

Risk för fel

Advokat Peter Althin har försvarat många klienter i mindre allvarliga brott där klienten anlitat honom på egen hand. Han anser att systemet måste förändras.

-- Du kanske inte kan förklara dig på ett riktigt och rimligt sätt och som ett resultat av detta kan det bli felaktiga domslut, säger Althin.

Han menar att om den anklagade sitter ensam, är det klart att personen är i underläge gentemot en duktig åklagare.

– Det finns risken att det blir fel hos domare i uppfattningen vad som hänt, enligt Peter Althin.

Påverkar framtiden

För Max innebar straffet inte bara dagsböter utan också en prick i belastningsregistret som nu påverkar hans framtid.

– Många dörrar som har stängts, jag gillar ungar och hade gärna jobbat på dagis. Det går inte när jag förekommer i belastningsregistret, förklarar Max.