Kalmar län

Flera bolag ska tävla om att hyra ut läkare

För att snabbare få fram hyrläkare ändrar landstinget taktik. Efter den havererade upphandlingen med ett enda bolag ska flera olika aktörer få dela uppdraget framöver. Sedan köper landstinget tjänster av de bolag som är snabbast med att höra av sig.

– Istället för att rangordna leverantörerna och vända sig till var och en i tur och ordning så kommer alla vid samma tillfälle att få förfrågan om avrop. Den som först kan bekräfta avropet kommer att få beställningen, säger juristen Torbjörn Karlsson vid upphandlingsenheten i Landstinget i Kalmar län varifrån det mesta praktiska med upphandlingen sköts.

Rekordhög kostnad

Landstingen har i flera år varit beroende av att hyra in tillfälliga läkare till exempelvis vårdcentraler där flera patienter saknar fast läkarkontakt. Förra året blev hyrläkarnotan rekordhög, som P4 Kalmar berättade i ett nyhetsinslag i januari.

Tanken var egentligen att priserna skulle pressas. Landstinget lät ett enda bolag förse såväl dem som tre grannlandsting med samtliga läkare som behövde hyras in.

Svårt att få ersättning

Men Dedicare AB, som lade det lägsta budet och vann upphandlingen, lyckades inte på långa vägar förse landstingen med alla läkare som behövdes. Istället fick landstinget hyra in läkare från andra bolag till andra priser. I januari avslöjade P4 Kalmar att det fanns detaljer i avtalet som gjorde det oklart om landstinget skulle kunna få ersättning för sina merkostnader.

Landstinget har valt att inte förlänga avtalet med Dedicare som går ut i vår, utan gör istället en ny upphandling där anmälningstiden hos företagen nyligen gått ut.

Delar uppdraget

Nu används ett helt annat upplägg. Mellan fem och åtta bolag kommer att få dela på uppdraget att förse Kalmar och Östergötlands landsting med hyrläkare.

– Nu tittar vi på vilka som har bästa ekonomiska ställning, kvalitetsledningssystem, och bäst erfarenhet, förmåga och kapacitet. Och så bjuder vi in tio till tolv leverantörer till anbudsgivningen sedan, säger Torbjörn Karlsson.

Fast prislista

Det blir nu heller inget orealistiskt priskrig företagen emellan.

– Vi fastställer en prislista med vilken ersättning som utgår, sedan får leverantörerna bara tävla med vilka som kan erbjuda bäst kvalitet ur olika aspekter.

Exakta ersättningsnivåer är inte fastställda än, men att få en hyrläkare kommer att kosta över 40 000 kronor i veckan för landstinget.

Väntar med psykiatrin

Dessutom är en av de knepiga disciplinerna att få läkare till – psykiatrin  – inte med, utan kommer att upphandlas separat.

– Vi håller på att förbereda att gå ut med en upphandling någon gång kring halvårsskiftet, säger Torbjörn Kalrsson som först vill se hur den första upphandlingen faller ut innan de går vidare och upphandlar psykiatrin.

Förbättrat avtal

Förra gången fanns misstankar om oseriös strategisk upphandling, prisdumpning och dessutom kryphål i avtalet som gör det oklart huruvida landstinget kan få ersättning för sina merkostnader för att ta in läkare från annat håll. Men landstinget har lärt sig sin läxa och nu ska det inte finnas några tveksamheter, menar Torbjörn Karlsson:

– Alla dörrar till osund strategisk upphandling kommer att stängas och täppas till.