Västervik

Föräldrar i Loftahammar kämpar för skolan

1:42 min

Förslaget att lägga ned skolan i Loftahammar i Västerviks kommun har fått befolkningen på orten att gå samman och skriva protestlistor. Dessutom har småbarnföräldrar i Loftahammnar skapat en sida på Facebook där man uppmanar politikerna att låta skolan vara kvar.

Stödet för skolan är stort, konstaterar Sofie Alvarsson som är en av de som ligger bakom kampen för skolan på orten.

– Jag trodde nog att de flesta i Loftahammar skulle vara med och kämpa för det här. För det är avgörande för vår lilla ort att det finns barnomsorg och skola här, säger hon.

Skola av stor betydelse

Sofie och hennes man  flyttade hem till Loftahammar från Stockholm för bara en månad sedan med sin treårige son. Att man tog steget att flytta tillbaka handlade till stor del om att det finns en skola upp till årskurs sex här.

– Har vi ingen skola kan vi inte bo och verka här ute. Vi är många som vill att Loftahammar ska vara en livskraftig ort även under vinterhalvåret.

Måste spara 70 miljoner

När förslaget kom om att skolorna i Loftahammar, Odensvi, Blackstad, Totebo, Blankaholm och Ukna ska läggas ner kändes det som ett dråpslag för Sofie Alvarsson och andra småbarnsföräldrar. Tjänstemännen som kom med förslaget har fått i uppdrag att ta fram plan på hur Västerviks kommun ska sänka sina kostnader. Kommunen måste spara 70 miljoner kronor totalt nästa år.

Vill höja skatten istället

Sofie Alvarsson vill nu att kommunen tänker på ett annat sätt och föreslår en höjning av kommunalskatten:

– För att få en bättre ekonomi så är en möjlighet att höja skatten och det tycker jag att vi ska se över. För vi har ett begränsat befolkningsunderlag och då tycker jag att vi alla ska vara med och hjälpa till, säger hon.

Avgörs 17 april

Just nu är förslaget om skolnedläggning av landsbygdsskolorna i Västervik ute på remiss i alla nämnder och ska tas upp i barn- och ungdomsnämnden nästa vecka, den 17 april. Tidigare har kommunstyrelsen sagt nej till förslaget.