Kalmar län

Erkänner inte att priskartell drabbar kunder

Nu går bussbolagen Scandorama och Ölvemarks till attack mot Konkurrensverket. De håller nämligen inte med om att deras kunder blev drabbade av att de satte gemensamma priser.

För lite mer än en månad sedan dömdes de båda bussbolagen för brott mot konkurrenslagstiftningen.

I samband med det gick Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom ut på myndighetens hemsida och sa att bolagens kunder har drabbats av priskartellen.

Det upprör Scandorama och Ölvemark som nu försvarar sig och säger att generaldirektörens konstaterande, såväl som alla tidningsskriverier, är felaktiga.

Men Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom säger till Kalmar läns tidning att han inte tar åt sig av utspelet. Och han kan luta sig mot Stockholms tingsrätts dom som säger att bussbolagen ska böta elva miljoner kronor.

Bergkvarabuss, som har sitt säte i Kalmar, är minoritetsägare i Ölvemarks.