Kalmar län

Lugnare tempo i regionfrågan

1:37 min

Nästa vecka tar processen mot en ny storregion i Sydsverige ny fart. Då träffas en nybildad arbetsgrupp med ledande region- och landstingspolitiker från Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne i Växjö. Men de har ingen brådska. Först 2016 ska en eventuell ansökan lämnas in.

– Frågan har kommit in i en annan fas, säger regiondirektören i Kalmar Håkan Brynielsson.

Han medger att tempot nu är mindre intensivt än i höstas, men försäkrar att det inte står stilla för det, även om det utifrån kan upplevas som att luften lite grann gått ur regionfrågan.

– Det är ett mer traditionellt löpande arbete som sker.

Samtal med Östergötland

Han nämner att förutom arbetsgruppen som nu ska föra regiondiskussionen i Sydsverige vidare, så förs även samtal med Östergötland och Jönköping om hur Kalmar län ska utveckla de samarbeten vi har med dem.

Att slå ihop flera landsting och skapa större regioner som ansvarar för vår sjukvård och vår kollektivtrafik är något som diskuterats i flera år. Det förra året blev det mest intensiva.

Ansökan först om fyra år

Det slutade med att såväl Kalmar, Kronoberg, Blekinges landstingsfullmäktige och Skånes regionfullmäktige antog en avsiktsförklaring om att arbeta för en gemensam region. Men först till år 2019, vilket gör att en ansökan behöver lämnas in först 2016, alltså om fyra år.

Innan dess ska bland annat Kalmar och Skåne utreda vilka konsekvenser det skulle få om de fyra gick samman. Bland annat undersöks hur sjukhus och norra delarna av Kalmar län påverkas. I norr finns flera skeptiker som hellre drar mot Östergöltand. Även i Skåne är intresset svalt från många politiker som ser att Skåne är stort nog i sig självt.

Men några utredningar har ännu inte dragit igång, säger Håkan Brynielsson:

– Det är en fråga som ligger lite framöver nu då.

Arbetsgrupp träffas

Nästa vecka, den 17 april, träffas för första gången den politiska arbetsgrupp som ska arbeta med frågan och en av deras uppgifter blir att välja ut vilka ämnen som de ska börja med att fokusera kring. Det är mängder med tekniska detaljer, alltifrån upplägg av kollektivtrafiken till ersättningssystem inom sjukvården, som behöver samordnas om det överhuvudtaget ska kunna bli möjligt att gå samman i en stor region.

– Då är tanken lite att se hur man ska lägga upp det arbetet som krävs för en sydsvensk regionbildning.

Ingen förändring

Arbetet med regionfrågan väntas ligga på skrivbordsnivå en bra tid framöver. De som berörs av en eventuell förändring, som länssjukhuset i Kalmar, arbetar på vanligt.

– I dagsläget så bygger vi vidare på det fungerande regionala samarbetet med framförallt universitetssjukhuset i Linköping, säger sjukhuschef Johan Roseqvist.

– Sedan finns det ju inom olika områden sedan lång tid tillbaka samarbeten med Karlskrona och Växjö, men det är ju inte så att vi har skalat upp den utvecklingen på något sätt.