Första svenska influensafallet

Årets första svenska fall av influensa har rapporterats från ett laboratorium i Göteborg. Den smittade personen hade troligen med sig viruset hem från Egypten.

Tidigare i år har två personer från Blekinge respektive Dalarna sökt vård för influensaliknande symtom, enligt statistik från Smittskyddsinstitutet. Men i praktiken kan dessa personer ha drabbats av en vanlig hederlig förkylning. Symtomen kan vara likartade med feber, frossa, huvudvärk och hosta och endast ett laboratorium kan avgöra vilken typ av virus som den drabbade har råkat ut för.

Influensa tillhör inte de sjukdomar som läkarna måste rapportera till Smittskyddsinstitutet, så mörkertalet är stort varje säsong.