CSN JO-anmälda av studentkåren

Studenkåren vid Högskolan i Kalmar har JO-anmält CSN, centrala studjestödsnämnden, för att de stänger Kalmarkontoret för oplanerade besök.

Kim Hortlund som är ordförande på kåren skriver i anmälan att alla myndigehter ska ha öppet minst två timmar om dagen och att CSN:s kontor i Kalmar är det enda som inte har det utan bara tar emot bokade besök. Hortlund vill att JO ska tvinga CSN att öppna kontoret igen.