Plastföretag i Västervik läggs ner

Företaget Bladhs Plast i Västervik läggs ner av Itab Industri. Nedläggningen berör samtliga 37 anställda och ska ske successivt under första halvåret 2005.

De senaste åren har Bladhs Plast drabbats hårt av att några stora kunder flyttat sin produktion till lågkostnadsländer. Det har inneburit en kraftig minskning av omsättningen, vilket i sin tur lett till betydande förluster, skriver Itab i ett pressmeddelande. Itab gör nu bedömningen att läget inte kommer att förbättras.