Uppsving för sjöfarten

Det går bra för sjöfarten, både i världen men även här i Sverige. Det märks bland annat på Sjöfartshögskolan i Kalmar som inte bara får alltfler sökande till sina utbildningar utan dessutom får förfrågningar om att hålla olika fortbildningskurser för sjöanställda. Prefekten på skolan Tor Carlsen säger till P4 Kalmar att ensklida utländska rederier hör av sig och vill rekrytera studenter direkt efter avslutad utbildning.

Orsaken till uppgången för rederinäringen är bland annat att den internationella handeln ökat kraftigt, främst med Kina och övriga Asien.