Vimmerbyman vill använda hypnosförhör som bevis i flickmordsrättegång

Imorgon väcks åtalet mot den 52-årige Vimmerbyman som är misstänkt för morden på Helen Nilsson och Jannica Ekblad. Mannen nekar till morden och vill bedyra sin oskuld inför rätten med inspelade hypnosförhör.

Mannens inställning har ända sedan han greps varit att förneka brotten och att säger han inget minns.

I ett försök att väcka upp minnet förhördes han i september på egen begäran under hypnos. Delar av de tre förhören, en och en halv timmes bandinspelning, vill mannen och hans försvarare, advokat Sven Jernryd, ska spelas upp i rättegången som bevis för hans oskuld.

Advokat Jernryd kommer också att kalla den psykolog som utförde hypnosen för att höra hennes uppfattning om hans trovärdighet under hypnosen. En sådan bevisning blir unik i svensk rätt.

Rättegången, som börjar på fredag, är planerad att pågå under sammanlagt tio dagar i Lunds tingsrätt. Den avslutas en vecka före julafton, men en dom kan komma att dröja en bit in på det nya året. Om mannen blir föremål för
en rättspsykiatrisk undersökning tar en sådan minst åtta veckor.