Allt färre döper sina barn och konfirmerar sig i kyrkan

Svenska kyrkans besökarsiffror sjunker, och nu finns det också svart på vitt att allt färre väljer att gifta sig, döpa sina barn och konfirmera sig i svenska kyrkan.

Minskningen syns tydligt i Växjö stift, och om detta fortsätter kan det vara ett hot mot Svenska kyrkan och det kan bli en ekonomisk katastrof, menar domprost Johan Unger.

I de delar av Kalmar län som tillhör Växjö stift valde 78 procent av föräldrarna förra året att döpa sina barn i Svenska kyrkan. Det är en minskning med fem procentenheter på bara tre år.

När det gäller konfirmationer är minskingen ännu större, åtta procentenheter på tre år.

Johan Unger är inte förvånad av situationen, och tror att minskningen framför allt sker bland dem som inte är troende. Han säger också att man nu måste följa en dialog med dem som väljer att inte släppa in kyrkan i sina liv för att vända den nedåtgående trenden.