Svenskt glas på Eremitaget i Sankt Petersburg

Glaskonstnären Bertil Vallien, designer på Kosta Boda, blir den förste svenska nutida glaskonstnären som blir representerad på berömda Eremitaget i Sankt Petersburg. Det är en av Bertil Valliens sandgjutna båtar som nu kommer att ingå i Eremitagets samlingar.

Bertil Vallien uppmärksammades i S:t Petersburg i samband med VIDA Museums utställning där 2003.

Bertil Vallien är sedan tidigare representerad på många museer i USA, Europa och Japan bl a på Metropolitan Museum of Art i New York och Museum of Contemporary Art i Tokyo.