Starkare konsumentskydd vid husbygge

Konsumentskyddet för den som ska bygga nytt hus eller bygga till sitt hus stärks från årskiftet. Konsumenttjänstlagen skrivs om och nya bindande standardkontrakt på byggarbeten har tagits fram eftersom att alla avtal ska vara skriftliga.

Hittills har den främsta orsaken till problem med tolkningen av kontrakten varit att ord står mot ord. I den nya avtalsskrivningen finns nu möjlighet att skriva in att den som bygger får betala vite om det blir förseningar. Dessutom ingår rätten att hålla inne 10% av betalningen till dess arbetet godkänts vid en slutbesiktning.