Stort fastighetsbolag förvärvar fastigheter i Kalmar

Det kommunägda fastighetsbolaget KIFAB i Kalmar har sålt fem fastigheter för sammanlagt 60 miljoner kronor. Fastigheterna som ligger utmed Verkstadsgatan vid Giraffens köpcentrum har köpts av Klövern, ett fastighetsbolag från Nyköping. Totalt handar det om 26 000 kvadratmeter industri-, utbildnings- och kontorslokaler.

Gustav Hermelin som är vd för Klövern säger att området är mycket intressant med tanke på närheten till Giraffen och att det har stor utvecklingspotential.