Oppositionen fick igenom vårdförslag på fullmäktige

På landstingsfullmäktigemötet har oppositionen med socialdemokrater och vänsterpartister fått igenom ett par av de förslag till förändring vi berättade om på tisdagen. Det handlar dels om att skapa särskilda mellanvårdsplatser för äldre med flera sjukdomar för att de inte ska behöva åka in till akuten utan kan observeras i lugn och ro, och dels handlar det om att psykvården ska få pengar till att satsa på dem som är i gränslandet mellan att vara ungdomar och vuxna.