Inga medborgarförslag inom landstinget

Efter en lång debatt i landstingsfullmäktige på onsdagen avslog en majoritet av politikerna kravet från oppositionen om ett särskilt medborgarförslag. Oppositionen ville att länsborna skulle ha möjlighet att få sina önskemål om sjukvården behandlade på fullmäktigemöten.

Majoriteten ansåg att det skulle bli för krångligt och dyrt och att de möjligheter till inflytande som finns idag räcker, nämligen att skicka in åsikter via hemsidan, eller tala med politikerna när de är ute på möten i länet.