Västervik

Småskalig musselodling testas på Hasselö

1:18 min

I Västerviks skärgård kommer under sommaren en tillfällig musselodling att starta upp. Det är på Hasselö som EU-projektet Aquabest kommer att finnas. Genom de tio små testodlingarna hoppas man få bättre kunskap om vart och hur man kan driva småskaliga musselodlingar.

– I projektet Aquabest kan vi producera musslor som skall användas som foder, fiskfoder, uppe i Jämtland. De är ju att ta näring från Östersjön och föra upp den på land, vilket miljömässigt är en stor vinst. Kan detta bli småskalig musselodling så kan ju det vara en bisyssla för kustfiskare som idag har en svår inkomstkälla med det fiskebestånd som finns i Östersjön, säger Markus Nord på Naturum vid Västervik museum som kommer att leda förstudien.

Kan bli verklighet redan nästa sommar

Redan nästa sommar kan det bli verklighet med småskaliga blåmusselodlingar för fiskare längst Östersjökusten. Först krävs dock att de tio testanläggningar, som snart kommer att stoppas ned vid Hasselö i Västerviks skärgård, visar fina resultat. Meningen är sedan att musslorna ska bli fiskmat vid odlingar i Jämtland. För där är det, till skillnad mot i Östersjön, ont om näring. Det här med fiskeodlingar och deras miljöpåverkan är dock kontroversiellt.

– Det är det, och det är ju det vi vill försöka minimera. Musselodlingar har en stor näringsbelastning, men när vi tillför näringen från Östersjön, vi tar näring där ifrån och för upp den, så har vi mindre näringsbelastning när det kommer ut ur fisken. Då har vi ju inte tillfört någon ny näring, säger Markus Nord till P4 Kalmar.