Så skyddar vi dig som lämnar uppgifter

Som källa är du alltid skyddad enligt lag. Det är ett brott att röja identiteten på den som önskar vara anonym. Med den krypterade tjänsten Radioleaks kan du dessutom lämna din information till oss på ett helt säkert sätt.

I Sverige finns i grundlag inskrivet om skydd för källor som vill lämna information som är avsett för publicering. En myndighet har till exempel inte rätt att försöka ta reda på vem som lämnat information, men det gäller inte privata arbetsgivare. Det finns dessutom undantag i grundlagen i speciella situationer.

Rätt att förbli anonym

Meddelarskyddet innebär bland annat en rätt för den som lämnar uppgifter för publicering att förbli anonym, om han eller hon begär det, och en tystnadsplikt för journalister som innebär att man inte får avslöja vem som lämnat uppgifterna. Meddelarskyddet är en överenskommelse mellan källan och den enskilda medarbetaren.

Ansvarig utgivare kan för sitt beslut om publicering behöva veta vem källan är men då måste källan först ha godkänt detta.

Krav på tystnadsplikt

Kravet på tystnadsplikt är lika viktigt inom redaktionen som utanför. Tystnadsplikten gäller inte enbart journalisten som ursprungligen fått informationen utan också alla medarbetare som känner till en anonym källas identitet. Den som röjer en källa bryter mot grundlagen och riskerar att straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Läs mer om meddelarskydd och källskydd i detalj på Radioleaks.se