Emmaboda

Äldre i Emmaboda har det bra

De äldre i Emmaboda kommun har det bättre än äldre i många andra kommuner. I alla fall enligt äldreguiden som Socialstyrelsen presenterar för 2012. Inom äldreomsorgen har 98 procent av personalen i Emmaboda relevant utbildning jämfört med Sveriges 81 procent.

Dessutom är personalomsättningen inom äldreomsorgen i Emmaboda låg jämfört med resten av riket.

-- Vi tror att de här resultaten har en direkt koppling till hur vi arbetar i Emmaboda. Inom omsorgen har vi arbetat med små personalgrupper och olika kompetenssatsningar under många år.  Vårt mål är att varje enskild ska få möta så få olika personer som möjligt, säger Eila Medin, socialchef i Emmaboda kommun i ett pressmeddelande.

Äldreguiden publiceras av Socialstyrelsen, som en vägledning för personer, som vill jämföra vård och omsorg inom och mellan kommuner.