Kommuner saknar handlingsplaner om kvinnovåld

Ingen av länets kommuner har en kommunövergripande handlingsplan för hur mäns våld mot kvinnor ska bekämpas. Bara fyra kommuner i landet bedriver kriscentrum i egen regi, och de flesta kommuner förlitar sig på ideella kvinnojourer när det gäller kvinnors behov av stöd och skyddat boende. Det här har framkommit i en enkätundersökning som svenska amnestygrupper genomfört i sina egna kommuner.