Östersjön

SMHI saknar forskningsfartyg

Bristen på ett svenskt forskningsfartyg för havsmiljön är nu akut. I juni kan Sverige, för första gången på minst 20 år, inte samla in nödvändiga miljödata.

Varje månad tar SMHI vattenprover i Östersjön och Kattegatt för att kontrollera salthalt, syrehalt och temperatur.

Proverna är ett viktigt verktyg för att förbättra miljön.

Sedan forskarfartyget Argos ställdes av har SMHI hyrt in sig på Kustbevakningens fartyg. Men det fartyget kan inte användas i juni, skriver Göteborgs Posten.