Vattenläckan i Odensvi ännu ej hittad

Vattenläckan i Odensvi utanför Västervik var ännu på fredageftermiddagen inte lokaliserad, trots idogt sökande. Alla fastigheter i samhället var då utan vatten. Teknikerna arbetar med att göra en provisorisk anordning så att hela samhället till och från kommer att kunna få vatten ur kranarna.

Arbetet med att lokalisera läckan fortsätter under lördagen. De vattentankar som är utställda i Odensvi kommar att stå kvar. Västerviks Kommuns VA-chef Ulf Andersson meddelar att det är bra om de Odensvibor som kan i första hand fortsätter ta vatten ur de utställda vattentankarna.