Polisen tar hårdare grepp mot förföljare

Polisen i länet ska bli bättre att ta hand om offer som utsätts för förföljare. I ett projekt från rikspolisstyrelsen, där polisen i Kalmar ingår, ska ett nytt riskbedömningssystem införas och tanken är att polisen utifrån forskning ska veta vad som är viktigt att titta på när det gäller vilken typ av förföljning, typ av gärningsman och hur man ska värdera offrets situation.

Projektet och utbildningen av poliserna leds av professor Henrik Belfrage på rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall som genom resultatet av forskningen och projektet hoppas att lagen kan bli hårdare mot förföljare.