Brist på sperma- och äggdonatorer

Kvinnoklinken vid Universitetssjukhuset i Linköping har tvingas att annonsera efter kvinnor som kan donera ägg och män som kan bli spermadonatorer. Det är brist på donatoterer som gör att kvinnoklinken, dit också barnlösa par från Kalmar får vända sig, behöver nya givare.

Ett problem med donationen är att bara hälften av det som lämnas är lämpligt att använda. Bland annat kan sjukdommar sätta stopp.