Saneringsarbetet vid E22:an fortsätter

Arbetet med att suga upp olja efter tankbilsolyckan på E22:an vid Blankaholm kommer att pågå under hela helgen. Man har grävt brunnar för att samla upp oljan som sedan sugs upp. Hur man kommer att gå vidare med arbetet och om det krävs några mer omfattande arbeten vet inte försäkringsbolaget förrän om några dagar.