Hotlista på internet inget för justitiekanslern

Den hotlista på internet, som bland annat riktade sig till ett par länsbor faller inte under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Det har Justitiekanslern nu kommit fram till.

Nu blir det istället internationella åklagarkammaren som får titta på om någon annan lag kan användas.