Kalmar län

Hälften av alla brunnar är miljöbovar

Enskilda avloppsbrunnar skapar stora miljöproblem och hälften av alla brunnar är för dåliga, det menar Havs- och vattenmyndigheten. Efter jordbruket så är enskilda avloppsbrunnar den största källan till fosforutsläpp i havet - vilket bidrar starkt till algblomning.

Det finns nästan en miljon fastigheter med denna typ av avlopp i landet. Men att rusta upp en brunn kostar upp till 100 000 kronor, en summa som får många fastighetsägare att tveka inför att byta avlopp.