Kalmar län

Turisterna ökar länets sopsiffra

0:58 min

I KSRR:s område slängs det 30 procent mer sopor jämfört med Sverige-snittet. I kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås slängs det drygt 600 kilo skräp i snitt, jämfört med cirka 460 kilo i snitt i övriga Sverige. Orsaken tros vara att länet har mycket turister.

I KSRR:s undersökning har man räknat den totala mängden sopor, alltså inräknat det som sorterats, och slagit ut det på befolkningen i länet.

Inte skrivna här

Men under sommaren kommer det hit turister, som också har slänger skräp, men de är inte skrivna här. Deras skräp fördelas statistiskt på länsborna istället.

– De bidrar till att slänga saker som räknas som hushållssopor, säger Simon Leijnse som är informatör vid KSRR.

-- De bidrar till den totala mängden sopor och ökar på den. Men sedan, när man jämför med befolkningsantalet så är inte de medräknade, eftersom de inte är skrivna här.