Sverige

Kackerlackorna blir fler

I hela Sverige har antalet anmälningar om kackerlackor tiodubblats de senaste åren. Ofta bor kackerlackorna under frysen.

Tre fjärdedelar av alla anmälda fall finns i Stockholm, enligt Trygg-Hansas statistik.

Vill man kolla om man har kackerlackor är en bra idé att se efter under kylen och frysen. Där trivs de bra eftersom det är varmt och de har nära till mat.