Silverdalen

Öppen lucka "ekologisk katastrof"

1:17 min

När översvämningarna kom till länet valde räddningstjänsten i Hultsfred att öppna en dammlucka vid Silverån. Detta trots att personen som ansvarar för dammluckan inte kunde nås. Nu är vattennivån vid Silverån för låg – men räddningstjänst väljer att inte stänga igen dammluckan. Detta kritiseras av Silverdalenbor.

Den sänkta vattennivån leder till att djurlivet tar skada.

– Det är en ekologisk katastrof, det kommer ta flera år innan djurlivet är återställt här, säger Olle Granath som bor i Silverdalen.

– Generellt kan man tycka att om ingen är närvarande så får man rycka in och stänga igen dammluckan, säger Gertrud Hedlund som också bor i närheten.

Har inte stöd av lagen

– Det är så att vi måste följa lagen. När vi tittar på länsstyrelsens möjlighet att gå in så gäller det när det hotar höga naturvårdsvärden. Det har vi inte just nu, men tidigare bedömde länsstyrelsen att det fanns en risk. Därför öppnade vi luckorna när det var översvämning i området, säger Tommy Hammar som är miljövårdsdirektör på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen jagar just nu personen som ansvarar för dammluckan.