1 av 7
Fartyget Trans Agila. Foto: Kustbevakningen.
2 av 7
Trans Agila. Foto: Kustbevakningen.
3 av 7
Trans Agila. Foto: Kustbevakningen.
4 av 7
Trans Agila. Foto: Kustbevakningen.
5 av 7
Trans Agila heter fartyget som ligger i Kalmarsund. Foto: Niklas Kaldner/Sveriges Radio
6 av 7
Foto: Niklas Kaldner/Sveriges Radio
7 av 7
Fartyget Trans Agila och Kustbevakningen. Foto: Alexander Jungå/Sveriges Radio.
Kalmarsund

Oljan för kall för att pumpas upp

Rederiet vill inte spekulera i orsaken
1:36 min

Kustbevakningen har tvingats avbryta arbetet med att pumpa ut tjockolja från det grundstötta fartyget Trans Agila vid Ölandsbron. Fartyget kan troligen inte bogseras till hamn under natten på grund av hårda vindar. På fredagsmorgonen ska Kustbevakningen ha ett stabsmöte och mer information väntas under fredag förmiddag.Läs P4 Kalmars direktrapportering i efterhand:

Nick Näslund: P4 Kalmar kör igång en direktrapportering angående fartyget som är i nöd i Kalmarsund just nu.

09:36, 29 November 2012

Nick Näslund: Orsaken till olyckan är troligen en felmanövrering. Någon förklaring till felmanövern finns än så länge inte.

09:39, 29 November 2012

Nick Näslund: Kom gärna med synpunkter och förslag på frågor som vi ska följa upp här i chatten.

09:41, 29 November 2012

Nick Näslund: Fartyget heter Trans Agila. Här finns mer information hos Marine Traffic: http://marinetraffic.com/ais/se/shipdetails.aspx?mmsi=304010550

09:41, 29 November 2012

Nick Näslund: Det här är inte den första incidenten i Kalmarsund det senaste året. I februari fick fartyget M/V Phantom kraftig slagsida i sundet: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4967730

09:44, 29 November 2012

Nick Näslund: I april gick ett fartyg på grund utanför Ölands norra udde: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5069965

09:45, 29 November 2012

Nick Näslund: JUST NU: Kustbevakningens fartyg KBV 047 håller nu på att tömma fartyget på olja.

10:01, 29 November 2012

Nick Näslund: Kustbevakningen, Kalmar kommun och räddningstjänsten sitter i möte fram till 10:15. En presskonferens är inplanerad nu på förmiddagen.

10:01, 29 November 2012

Nisse: Har fartygets Bfh lotsdispens eller skulle fartyget ta lots? Nationalitet på besättning samt hur frekvent passerar fartyget Kalmarsund? Lite frågor att hitta svar på.

10:14, 29 November 2012

Nick Näslund:

Nisse – jättebra att du ställer frågor. Vi ska försöka ta reda på svaren. Återkommer.

10:15, 29 November 2012

Nick Näslund: Befälhavaren på Trans Agila är tysk.

10:16, 29 November 2012

Nick Näslund: Enligt Sjöräddningen går fartyget genom Kalmarsund varje vecka. Det kan tyda på att de hade dispens att gå utan lots, men det har vi inte bekräftat ännu.

10:19, 29 November 2012

Nick Näslund: Enligt uppgifter från Kalmar kommun läcker fartyget INTE olja.

10:22, 29 November 2012

Nick Näslund:

Fartyg och båtar som är på plats vid Trans Agila just nu, enligt Marine Traffic:

Pilot 790 SE (lotsbåt)
Rescue Swedbank (Sjöräddningssällskapet)
KBV 047 (Kustbevakningens miljöfartyg)
Pampus (bogserbåt)

10:30, 29 November 2012

Rodervinkeln: men vaddå, så den läcker inte olja nu?

10:33, 29 November 2012

Nick Näslund:

Rodervinkeln – precis, enligt de senaste uppgifterna från Kalmar kommun läcker det inte ut olja just nu.

10:34, 29 November 2012

Nick Näslund:

Bekräftat: Vid grundstötningstillfället hade fartyget ingen lots. Lotsen var däremot nära, eftersom Trans Agilas befälhavare är lotspliktig från Krongrundets fyr och söderut genom sundet, förbi Kalmar.

10:44, 29 November 2012

Nick Näslund: Enligt Sjöfartsverket ligger fartyget just nu på en plats där vattnet är 8 till 9 meter djupt.

10:45, 29 November 2012

Nick Näslund: Trans Agila var på väg till Åhus med en blandad containerlast.

10:47, 29 November 2012

Nick Näslund: Enligt rederiet tar fartyget inte in vatten i bränsletankarna.

10:59, 29 November 2012

Nick Näslund: Snart ska dykare undersöka fartyget. Därefter ska man bestämma var fartyget ska tas.

11:00, 29 November 2012

Nick Näslund: Hamnkaptenen i Kalmar är ombord på fartyget. Enligt rederiet har han gett klartecken att ta in Trans Agila till hamnen i Kalmar.

11:00, 29 November 2012

Nick Näslund: Fartygets besättning har jobbat ombord på Trans Agila i ett antal år, enligt rederiet. Befälhavaren är tysk och övriga besättningsmän kommer från Östeuropa.

11:16, 29 November 2012

Nick Näslund:

I artikeln har vi lagt till en färsk intervju med kustbevakningen. Lyssna gärna på den.

11:37, 29 November 2012

nisse13: Vad har du för fakta till vad du påstår, att tex befälhavaren är Tysk?

11:37, 29 November 2012

Nick Näslund: nisse13 – denna uppgift kom från rederiet, som vi var i kontakt med.

11:38, 29 November 2012

Patrik: Var i förhållande till bron osv, står fartyget på grund?

11:38, 29 November 2012

Nick Näslund: Patrik – strax norr om bron. Fartyget syns tydligt från Svensknabben och från Ölandsbron.

11:38, 29 November 2012

Patrik: Ok, såg kartan från marine traffic nu.

11:39, 29 November 2012

sjöbjörnen: Nu har det hänt igen! Så många grundstötningar i området inom loppet av något år måste medfölja att den lotspliktiga distansen förlängs till att gälla hela Kalmarsund mellan fyrarna Sillåsen och Utgrunden. Anser att sjöfartsverket tar allt för lätt på detta.

11:39, 29 November 2012

Nick Näslund: sjöbjörnen – tack för frågan! Vi kan ta med oss den när vi pratar med Sjöfartsverket nästa gång.

11:42, 29 November 2012

Nisse: Har det gjorts utandningsprov på befälhavaren?

12:04, 29 November 2012

Nick Näslund: Nisse – bra fråga! Vi tar med oss den under den kommande rapporteringen.

12:05, 29 November 2012

Nick Näslund:

Vi fortsätter att direktrapportera så fort vi får in något nytt.

12:05, 29 November 2012

Nick Näslund:

Vi ska snart få sällskap av Tommy Andersson från Sjöfartsverket här i chatten. Ställ gärna frågor direkt till honom.

13:42, 29 November 2012

johan: Går man 6 om 6 vakter på bryggan på fartyget? Detta leder lätt till att besättningen somnar på vakt och detta är ett problem på östersjön

13:50, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Hur bemanningen på just detta fartyg ser ut är en fråga för rederiet, det finns många varianter och 6/6 system förekommer.

13:54, 29 November 2012

Rodervinkel: Har det gjorts utandningsprov på befälhavaren?

13:55, 29 November 2012

Rodervinkeln: Så nu dras hela kalaset till Kalmar hamn eller?

13:56, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Utandningsprov är en fråga för kbv.

13:57, 29 November 2012

Lasso: Var tar ett sånt här fartyg vägen efter detta? Måste man laga det innan man flyttar det??

13:58, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Kalmar hamn är ett alternativ att ta in fartyget till.

13:58, 29 November 2012

Sven Johansson: Hur ser sundet ut? Går det att somna och köra rakt in i Ölandsbron? Eller finns det några hinder för det?

13:58, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Fartyget lagas där det är lämpligast efter att undersökningar gjorts.

13:59, 29 November 2012

Rodervinkel: Till Tommy på Sjöfartsverket: borde det krävas lots genom hela Kalmarsund?

14:01, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Det går inte att köra rakt in i Ölandsbron på de kurser man kommer ifrån, då går man på grund tidigare.

14:01, 29 November 2012

Sven Johansson: Skönt att höra!

14:02, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Frågan om lotsplikt hanteras av Transportstyrelsen genom lotsningsföreskriften, Sjöfartsverket tillhandahåller utbildad lots på alla sträckor som är lotspliktiga.

14:02, 29 November 2012

Nageln: Som vanlig SVensson får man uppfattningen att det här händer ganska ofta utanför vår vackra ö. Händer det fler gånger nu än förr?

14:03, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Det har varit några olyckor under senaste året men åren innan dess var det inga.

14:05, 29 November 2012

Nisse: Var lotsen ute i rätt tid eller skulle bordning ske längre in än planerat?

14:05, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Lotsen var ute i rätt tid och skulle borda strax norr om Krongrundet. På väg ut kom larmet om att fartyget grundstött och tog in vatten. Bordningen skedde då längre norrut än vanligt.

14:07, 29 November 2012

Sven Johansson: Har Trans Agila alltid lots när de går genom sundet?

14:07, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Den har inte alltid lots, en del av befälhavarna har s.k. lotsdispens och går då utan lots.

14:10, 29 November 2012

Lasso: Vet du var det är i containrarna som syns på däck?

14:10, 29 November 2012

Mats Persson: Hur stor är risken för ett större läckage?

14:11, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Nej, innehållet har vi inte information om. Vi vet bara om det är farligt gods eller inte.

14:11, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Svårt för mig att säga, det är bärgningsledningen som har kontroll på det.

14:12, 29 November 2012

U. P.: Är det ett särskilt svårt ställe i sundet som olyckan hände på ??

14:12, 29 November 2012

Nick Näslund:

Det är snart dags att runda av. Vi ska strax låta Tommy Andersson få arbeta vidare.

14:13, 29 November 2012

Tommy Andersson, Sjöfartsverket: Nej, jag anser inte det vara något svårt ställe och ingen av de andra olyckorna har hänt just där.

14:13, 29 November 2012

Nick Näslund: Vi tackar Tommy Andersson, Sjöfartsverkets lotsområdeschef i Kalmar, för att han deltog i chatten. Och tack allihop för frågorna!

14:14, 29 November 2012

Nick Näslund: Vi fortsätter att bevaka händelserna och återkommer så fort vi får reda på något nytt.

14:15, 29 November 2012

Borgstedt: Båten skall vara lastad med aluminium nitrat. Hur är riskbilden för läckage?

14:17, 29 November 2012

Nick Näslund: Borgstedt – tack för din fråga! Enligt de uppgifter vi har fått från inblandade parter är inte riskerna så stora med aluminium-nitratet, om det läcker ut i vattnet. Vad jag förstår finns heller ingen överhängande risk för läckage i nuläget.

14:19, 29 November 2012

Nick Näslund: LJUDKLIPP: Rederiet vill inte uttala sig om orsaken till olyckan. En ny bandad intervju med deras representant finns att lyssna på i artikeln.

14:20, 29 November 2012

rasc: Om båtens djupgående är 4,8m så finns det inget i närheten (enl. sjökortet) den kan har fastnat på?

14:48, 29 November 2012

Nick Näslund: rasc – den uppgift vi har fått är att fartyget "studsat" mot ett grund, där man normalt ska gira, innan man når fram till Ölandsbron.

14:49, 29 November 2012

Nick Näslund: Efter klockan 15 hör du P4 Kalmars reporter Hasse Carlsson som är på plats nära fartyget. Han kommer att berätta hur det ser ut på platsen. Lyssna på P4 Kalmar direkt:
https://sverigesradio.se/sida/play.aspx?kanal=201

14:51, 29 November 2012

Nick Näslund:

Pass på nu, för snart är Hasse med i sändningen!
https://sverigesradio.se/sida/play.aspx?kanal=201

15:06, 29 November 2012

Nick Näslund: Enligt P4 Kalmars reporter på plats är det inte säkert att fartyget kan bogseras in till hamn under kvällen eller natten, på grund av de hårda vindarna.

15:36, 29 November 2012

Nick Näslund:

"Det blåser upp mot 11 meter i sekunden. Vågorna bryter med vita gäss. Fören ligger högt och aktern ligger lågt" berättar Hasse Carlsson i sin rapport.

15:37, 29 November 2012

Nick Näslund: Kustbevakningens högbogserare ligger och väntar för att kunna göra en insats.

15:38, 29 November 2012

Nick Näslund: Här kan man se fartygen på plats och följa deras position:
http://marinetraffic.com/ais/se/default.aspx?mmsi=304010550¢erx=16.39993¢ery=56.69495&zoom=10&type_color=7

15:39, 29 November 2012

Nick Näslund: Kustbevakningens KBV 002 och KBV 202 finns på plats.

15:39, 29 November 2012

Nick Näslund: "Det fladdrar rejält om brallorna" berättar P4 Kalmars Hasse Carlsson på plats.

15:39, 29 November 2012

Nick Näslund: Strax innan 15 flög kustbevakningsflyget över området och upptäckte ingen olja.

15:49, 29 November 2012

rasc: Ok. Då har hon gått på redan 01:50 vid Ispe Bredgrund ca. 4sm från nyvarande pos.

15:49, 29 November 2012

Nick Näslund: Räddningstjänsten har avbrutit dykningen runt fartyget, på grund av att vädret är för dåligt.

15:56, 29 November 2012

Nick Näslund: Kustbevakningen pumpar ut vatten från en av lastttankarna för att stabilisera fartyget.

15:57, 29 November 2012

Nick Näslund: Kustbevakningen meddelar: "Läktringen av olja har inte gått som önskat, den inspektionslucka som man skulle ha gått in i, är under vatten i ett av lastrummen. Den enda möjlighet man har för läktring av olja är att man går in via ett sju cm brett avluftningsrör."

15:58, 29 November 2012

Nick Näslund: "Tjockoljan ligger i en bottentank och det finns ingen el ombord på fartyget. För att kunna pumpa upp oljan krävs en temperatur på 60 grader. Tjockoljan ombord på haveristen är för kall för att pumpas upp i dagsläget" skriver kustbevakningen i ett pressmeddelande.

15:58, 29 November 2012

Nick Näslund: Enligt kustbevakningen är det för tidigt att bedöma riskerna för ett oljeutsläpp, eftersom skadorna på skrovet inte är kartlagda.

15:59, 29 November 2012

Nick Näslund: Vi avslutar direktrapporteringen. Vi fortsätter dock att bevaka händelserna, både i kväll och under morgondagen.

16:40, 29 November 2012

Nick Näslund: Tack till alla som följt vår bevakning i denna form.

16:40, 29 November 2012

Enligt kustbevakningen är det för tidigt att bedöma riskerna för ett oljeutsläpp, eftersom skadorna på skrovet inte är kartlagda.

– Läktringen av olja har inte gått som önskat, den inspektionslucka som man skulle ha gått in i, är under vatten i ett av lastrummen. Den enda möjlighet man har för läktring av olja är att man går in via ett sju centimeter brett avluftningsrör, skriver kustbevakningen i ett pressmeddelande.

"För kall för att pumpas upp"

– Tjockoljan ligger i en bottentank och det finns ingen el ombord på fartyget. För att kunna pumpa upp oljan krävs en temperatur på 60 grader. Tjockoljan ombord på haveristen är för kall för att pumpas upp i dagsläget.

Fartyget ligger på en sandbank där det är åtta meters djup.

Trans Agilia och ägs av rederiet Transatlantic och är Antiguaflaggad.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".