Kalmar län

Föräldrar osäkra på vad hemförsäkringen täcker

1:23 min

Enligt en undersökning som Länsförsäkringar i Kalmar län har gjort under 2012 vet sju av tio föräldrar inte om deras barn är försäkrade – eller tror att den vanliga hemförsäkrigen täcker kostnaderna för en olycka eller sjukdom. "Det förvånade oss" säger Anders Karlsson på försäkringsbolaget.

– Det förvånade oss att så många trodde att man hade ett skydd, säger Anders Karlsson som är marknadschef på Länsförsäkringar i Kalmar län.

Om du är förälder kan det vara läge att kolla upp om ditt barn är försäkrat vid olycka eller sjukdom. Länsförsäkringar har i sin undersökning intervjuat 1 016 personer mellan 18 och 70 år i sydöstra Sverige med hjälp av webbenkäter. Där har de frågat om man tror att hemförsäkringen täcker kostnader om ens barn blivit sjukt eller råkat ut för en olycka. Det visade sig att sju av tio antingen inte vet – eller tror att den gör det.

– Man tror att samhället skulle ta ansvar för det eller att hemförsäkring skulle gälla, säger Anders Karlsson.

Täcker inte olycka och sjukdom

Men en vanlig hemförsäkring täcker alltså inte kostnader kopplade till ett olycksfall eller sjukdom för ditt barn. Och enligt undersökningen tror också många att kommunens försäkringar täcker om något skulle hända med ens barn.

– Där gäller det ju oftast bara för olycksfall och inte sjukdom och många gånger bara skoltid och inte heltid. Nu är det ju sportlov och då är det ju viktigt att det finns en försäkring som gäller även då.

– Alla som jobbar har ju rätt mycket försäkringar som arbetsgivare betalar för men ett barn har ju ingen arbetsgivare på det viset och man tror att stat, kommun och samhälle ska svara för det här men det är precis det skydd man inte har.