Oskarshamn

Distriktsläkare vill ha kvar helgpatienter

I Oskarshamn är distriktsläkarna på vårdcentralerna besvikna på hur landstinget hanterat möjligheten för de boende att söka vård på kvällar och helger. Snart blir det inte distriktsläkarna utan personalen på akuten på sjukhuset som ska ta hand om patienterna och distriktsläkarna har svårt att förstå varför förändringen genomförs.

Från och med den 1 april är tanken att akuten på sjukhuset ska ta hand om alla patienter som söker vård då, även de som egentligen inte hör hemma på sjukhuset utan skulle sökt sig till en vårdcentral om det var dagtid.

Förändringen genomfördes för att skapa mer tydlighet för patienterna som av tradition varit mer vana vid att vända sig till sjukhusets akutmottagning där distriktsläkarjouren låg innan den flyttade ut till en av vårdcentralerna.

Flyttar tillbaka till sjukhuset igen

När jouren flyttade ut från sjukhuset 2011 blev det stor politisk debatt och bland annat kristdemokraterna slog larm om förändringarna som försvarades från ledningen med att landstinget infört ett nytt system där alla uppdrag inom primärvården, alltså den som utförs på våra vårdcentraler, ska styras upp tydligt med regler och ersättningar, för att även privata aktörer ska kunna vara med och konkurrera.

När nu landstingsledningen tänkt om och vill återföra jouren till sjukhusakuten blir det plötsligt debatt igen, men nu alltså från distriktsläkarhåll. 

Distriktsläkarna är kritiska till förändringen då de menar att de har bättre kompetens att ta hand om patienterna. De ifrågasätter också om landstinget kommer hinna rekrytera de nya läkare som behövs till akuten.