Öland

Öland vill ha gårdsförsäljning av vin

De båda kommunerna på Öland vill testa gårdsförsäljning av lokalt producerat vin och ansöker hos regeringen om att få bli ett "pilotlandskap". I brevet hänvisas bland annat till öns tradition av samarbete mellan jordbruk och turism, att klimatet är bra för vinodling på Öland och att det redan finns tre vingårdar på ön.

Under lång tid har de vinproducenter som finns i Sverige arbetat för att få ha gårdsförsäljning. De menar att reglerna som finns idag hämmar lönsamheten för branschen som växer kraftigt.

Flera vinproducenter har också hotat med att ha gårdsförsäljning trots förbudet för att frågan ska hamna på bordet hos EU.