Kalmar län

Kraven på lärare i särskolan för hårda tycker rektor

En rektor i Oskarshamn framhåller i ett brev till utbildningsminister Jan Björklund att kraven på lärarlegitimation ställer till särskilt stora problem inom särskolan. Exempelvis blir det enligt rektorn svårt att få lärare i grundskolan att läsa in 90 högskolepoäng om utvecklingsstörning.

De 90 poängen är ett krav för att de även ska kunna undervisa i något enstaka ämne i grundsärskolan. Rektorn tycker inte heller det är rimligt att äldre lärare med lång erfarenhet från särskolan ska portas från undervisning för att de inte läser in alla 90 poängen.