Sverige

Polisen satsar på att hindra metallstölder

2:01 min

Vi har många gånger berättat om metallstölder. Bland annat om att man bevakar järnvägen mellan Emmaboda och Karskrona efter flera stölder. Och Polisen kommer under 2013 att prioritera arbetet med metallstölder, sedan stölderna av framförallt koppar ökat kraftigt de senaste två åren.

Svenska kyrkans försäkringsbolag beräknar att antalet ärenden om kopparstölder blir lika många 2012 som under rekordåret 2011. Försäkringsbolaget behandlade då 70 ärenden och betalade ut fem miljoner kronor till drabbade församlingar.

Sommaren 2011 stal någon 40 kvadratmeter kopparplåt på Adolfsbergskyrkan i Helsingborg.

För att få bukt med problemen har man nu börjat stryka en osynlig DNA-märkning på den del av taket som är kvar. Man har även skyltat på parkeringen och på kyrkans tak som ska varna eventuella tjuvar att kopparen är stöldmärkt, berättar Urban Strömberg, fastighetstekniker på Svenska kyrkan i Helsingborg.

Sedan några månader tillbaka har både Svenska kyrkan och Trafikverket börjat märka sin koppar via ett register i England, så att kopparen blir spårbar och därmed omöjlig att sälja som skrot.

– Vi har gått runt hela vägen och märkt av där de kan tänkas stjäla. Det känns tryggt och bra. Hoppas att det avskräcker, säger Urban Strömberg.

Svenska kyrkan, Trafikverket och Svenska Kraftnät är de tre samhällsaktörer som är mest utsatta för kopparstölder.

Svenska kyrkans försäkringsbolag räknar med att antalet skadeärenden 2012 blir lika många som rekordåret 2011, då stölderna mer än fördubblades jämfört med året innan: från 30 ärenden till 70.

Ivan Savic, fastighetschef på Svenska kyrkan i Helsingborg, menar att kameror och DNA-märkning är några sätt att försöka stoppa koppartjuvarna, men det behövs också mer kontroll av metallhandeln.

– Som jag ser det så borde man lägga fokus på just de små skrothandlarna. Vi tror att mycket omsätts där. En del åker säkert utomlands, men jag tror att om man hade lagt lite fokus på att reglera den här handeln, så tror jag att man hade kommit ifrån en del, säger Ivan Savic.

Polismyndigheten i Örebro ska på uppdrag av Rikskriminalen under 2013 ta fram en strategi för hur polisen ska arbeta för att komma åt metallstölderna, både förebyggande och repressivt.