Kalmar

Socialnämnden kritiseras av JO

Socialnämnden i Kalmar får hård kritik av justitieombudsmannen (JO) för långsam handläggning. JO skriver att socialnämnden "förtjänar allvarlig kritik" för att de tog för lång tid på sig att besluta om handlingar skulle lämnas ut.

Det började med att en  kvinna begärde att få ut handlingar i ett ärende som gällde hennes son.

Socialnämnden sa nej, men efter att kvinnan överklagat beslutade kammarrätten att nämnden skulle pröva ärendet igen.

Men den prövningen tog tid, först  efter närmare ett halvår fick kvinnan ett nytt beslut från nämnden.

Det är alldeles för lång tid enligt JO, då en begäran om att t få ta del av handlingar ska handläggas skyndsamt.

JO skriver att socialnämnden "förtjänar allvarlig kritik".