Kalmar län

Stöd till jordbruk i länet kontrolleras extra

Jordbruksverket kommer att ha extra många kontroller av de stöd som betalas ut här i länet i år. EU kräver att minst fem procent av alla stödmottagare ska kontrolleras. Men i flera län kommer flera att kontrolleras, bland de länen finns Kalmar län med enligt tidningen Land lantbruk.

Enligt Jordbruksverket är stöden komplicerade med många villkor som man ska leva upp till. Det gör att risken för fel är stor och det behövs många kontroller.