Öland blir skyddsområde för hotad kräfta

Nu ser framtiden ljusare ut för flodkräftan. Öland blir ett skyddsområde för den akut hotade arten, enligt ett beslut från länsstyrelsen i Kalmar.

Arten har funnits i Skandinavien i mer än 10 000 år, men sedan man på 1960-talet började plantera ut signalkräftor som tål kräftpesten bättre, kämpar flodkräftan för sin överlevnad. Beslutet är godkänt av Havs- och vattenmyndigheten, som under förra året anslog över 1,3 miljoner kronor till olika projekt för att rädda flodkräftan.

Fredrik Nordwall, enhetschef vid myndigheten, säger i ett pressmeddelande att läget är "fortsatt alarmerande" för flodkräftan. Han ser gärna att fler skyddsområden bildas även i andra delar av Sverige.

Flodkräftan har minskat med 97 procent de senaste 100 åren och i dag finns mindre än 1 000 kända vatten med flodkräfta i landet. Sedan 15 år finns ett nationellt program för att rädda arten. Tidigare utsågs Gotland till landets först skyddsområde, och nu tillkommer alltså Öland.

I ett skyddsområde får inga signalkräftor planteras ut, eftersom den arten är främsta orsaken till kräftpestens spridning.

Utöver kräftpesten bidrar även försurning, föroreningar och vattenreglering till att flodkräftan finns kvar på listan över akut hotade arter.

TT