Mönsterås

Elev vill ha ersättning efter särskoleplacering

1:41 min

Före detta eleven Sebastian Blomqvist vill att Mönsterås kommun erkänner att man gjorde fel och inleder en diskussion om att han kan få kompensation för att han under hela sin skoltid fick gå i särskola, trots att det inte fanns någon utredning som visade att han var utvecklingsstörd.

Själv tycker han att placeringen har varit mycket negativ för honom.

– Det känns ju inte så jättebra. Jag hade ju hellre gått i vanlig skola. Nu är det svårare att få jobb, eftersom jag har gått i särskola.

Sebastian Blomqvist fick upp ögonen för det hade begåtts ett fel när han sökte handikappstöd hos Försäkringskassan. Där ville man ha ett intyg på att han var förståndshandikappad, för att det skulle vara möjligt att betala ut någon ersättning.

Fick ingen ersättning

Det intyg Sebastian Blomqvist hade var den utredning kommunen hade gjort innan han placerades i särskola i slutet av 90-talet. Men den utredningen gav inte Försäkringskassan mycket för.

Den visade nämligen inte att Sebastian Blomqvist verkligen var utvecklingsstörd. Alltså kunde han inte få någon ersättning. Och enligt sin allmänläkare kan han inte heller få något nytt intyg.

– Läkaren säger att det inte går att skriva ett sådant intyg, eftersom jag inte är förståndshandikappad. Så vad gör jag nu? säger Sebastian Blomqvist.

Bristfällig utredning

Även Skolinspektionen har granskat ärendet. I ett beslut som meddelades redan 2011 slår inspektionen fast att kommunens utredning var bristfällig.

Men kommunen har ändå tillbakavisat Sebastian Blomqvists krav på kompensation för den skada han anser sig ha lidit på grund av kommunens försumlighet. Kommunen menar att det inte är klarlagt att Sebastian Blomqvist hamnade fel när han sattes i särskola, även om utredningen som ledde fram till beslutet i sig var bristfällig.

Vill utreda igen

För att alls kunna inleda en diskussion om kompensation kräver Mönsterås kommun därför att Sebastian Blomqvist bevisar att han inte är utvecklingsstörd.

Därför har man "erbjudit" nya utredningar, något som Sebastian Blomqvist upplever som förnedrande.

– Jag utretts tillräckligt. Jag tänker inte gå med på något mer av det, säger han.

Skolinspektionen har angående liknande anspråk från elever i Västerviks kommun sagt att man förväntar sig att kommunerna själva tar initiativ till diskussion om eventuell kompensation till alla elever som placerats i särskola på otillräckliga beslutsunderlag.