Kalmar Län

Tandläkare granskas extra

En tandläkare i Kalmar län kommer att granskas av Socialstyrelsen. En nyanställd klinikchef lade märke till att patienter till tandläkaren ofta kom tillbaka och att arbeten behövde göras om. – Vi upplevde att det fanns väldigt tydliga brister, säger Anders Nylander, tandvårdschef på Folktandvården i Kalmar län.

När en rad av tandläkarens journaler gicks igenom förstärktes bilden av brister i tandläkarens behandlingar och dokumentation. Därför gjorde Tandvårdschef Anders Nylander en anmälan till Socialstyrelsen enligt Patientsäkerhetslagen.

– Det är en speciell tandläkare som fått göra om lagningar som inte fungerat bra. Vi får ta hand om patiemnterna så att de inte behöver lida, säger Anders Nylander.