Kalmar län

Länets sjukhustoaletter ska glänsa

Nu kan smutsiga sjukhustoaletter vara ett minne blott. Landstingsledningen lovar nu att alla vårdsalar och toaletter ska städas minst en gång varje dag. Detta kan jämföras med idag då det generellt städas sex dagar per vecka. Dessutom ska en städcontroller anställas för att kontrollera att städningen blir ordentligt gjord.

Enligt sjukvårdslandstingsrådet Lena Segerberg (S) har Landstigsservice vidtagit ett antal nya åtgärder som ska förbättra och även säkerställa kvaliteten.

– Det är ett mycket grundläggande krav - både ur ett renlighets- och patientsäkerhetsperspektiv - att städningen ska vara god på våra sjukhus i länet, skriver Lena Segerberg i ett pressmeddelande.

– Att det är snyggt och välstädat är också viktigt för att sjukvården ska få ett bra helhetsintryck av patienterna, fortsätter Lena Segerberg.