Just nu

Västervik

Akuten i Västervik är underbemannad

1:43 min

Akuten i Västervik är ibland så underbemannade att man tvingas skicka mass-sms till ledig personal och be dem komma in och jobba. Orsaken är att antalet patienter som söker sig till akuten ökat kraftigt de senaste åren. Nu ska personalens arbetstider ses över för att täcka behovet i veckorna – men problemet finns kvar under nätter och helger. 

Hur mycket man än pusslar kommer personalen inte att räcka till för att öka bemanningen på nätter och helger.

– När vi har mycket patienter, som vi har ofta, då upplever vi det, säger undersköterskan Lena Lindmark. 

– Det är oftast eftermiddagar och kvällar, men sen kan man inte generalisera med vissa dagar och tider för det kan ju ändra sig minut för minut. Det är ju inte bara antalet patienter som säger att det är mycket jobb, för svårt sjuka patienter, det kan räcka med två allvarligt skadade så är det mycket jobb, säger sjuksköterskan Ulf Axelsson.

5 000 fler patienter varje år

Lösningen som personalen vill se är både ökad personalstyrka och att man försöker göra något åt det ökade antalet sökande patienter till akuten. För bara de senaste åren har antalet sökande ökat från dryga 17 000 patienter per år, till 22 000 nu. Alltså 5 000 fler patienter varje år på samma personalstyrka.

Per dygn räknat har man ökat från i snitt 46 patienter till runt 60 idag. Den kraftigaste ökningen har skett de två sista åren, och nu ska personalens arbetstider ses över. Idag arbetar de genom ett slags poängsystem som kan leda till viss arbetstidsförkortning. Man kan säga att i regel arbetar personalen på akuten 90 procent, men får 100 procent i lön. Något som flera sett som nödvändigt för att klara av arbetet på akuten. 

Kan inte täcka behovet 

Nu ska systemet göras om och personalen kan tvingas arbeta fler timmar. Men hur mycket man än försöker kan man ändå inte täcka behovet av mer personal på nätter och helger, säger avdelningschefen Lennart Tedborn. I dag arbetar tre personal på nätterna, man skulle vilja vara fyra. På helgerna är det en personal färre än på en vardag. 

– Det är minimibemanningen egentligen som vi kan ha. Vi har haft kontakt med sjukhus i liknande storlek och de har fyra personal på nätterna och vi är tre. Det är kännbart om det kommer sämre patienter, man räcker inte riktigt till då, säger han.  

Kan äventyra patientsäkerheten 

– Den kan ju påverka patientsäkerheten om det kommer in flera dåliga patienter. Vid några enstaka tillfällen har man fått ner personal från intensivvårdsavdelningen för att hjälpa till. Sedan maj förra året, när det är kris och väldigt högt patienttryck skickar vi ut mass-sms. Vi skickar ut ett sms till samtliga anställda och finns det möjlighet, det är på frivillig basis, så kommer man in och hjälper till för att höja patientsäkerheten. Men det är ju personalens lediga tid man tar i anspråk då, säger Lennar Tedborn. 

Nu har Landstingshälsan också kontaktats för att göra psykosocial skyddsrond på akuten för att se eventuella problem som kan bli med patientsäkerheten. 

Trots bra dialog med sjukhusledningen om de här problemen så har man inte fått några löften om mer personal.