Västervik

Blir inte mer personal på akuten

1:34 min

Det kommer inte att bli några nyanställningar på akutmottagningen i Västervik trots att personalen går på knäna. P4 Kalmar berättade på tisdagsmorgonen att anställda på akuten i Västervik känner sig stressade och inte hinner med när antalet patienter blir fler och fler. Trots att sjukhuschefen Henrik Holmberg känner till problemet kommer det alltså inte att anställas mer personal.

– Det klart att det finns tider där vi känner att vi har färre personal än vi skulle villa ha. Men så är det ju på alla ställen i vården. Det där är någonting som vi ständigt har under uppsikt, säger Henrik Holmberg.

Kan ni inte lösa det genom att anställa fler? 

– Jag skulle jättegärna anställa fler, inte bara på akutmottagningen utan på många andra ställen också, men vi har ju en begränsad resurs. Vi har en begränsad resurs utifrån ekonomi, men även utifrån personal, kompetent personal, som skall räcka för alla helt enkelt, säger Henrik Holmberg. 

Mer personal till akuten kan sjukhuschefen inte lova. Han säger att man hela tiden ser över det här och vill istället att man fortsätter det effektiviserande arbete man redan gör på akuten. En av de insatserna kallas triage där patienterna delas in i olika kategorier efter hur snabbt man behöver tas om hand beroende på hälsoläget. Trots att det inte blir mer personal lovar han genom detta system att patienterna kan känna sig trygga i att få rätt vård. 

Borde söka vård på annat ställe

Men att personalen kanske tvingas jobba hårdare, och att de anställda trots mer arbetade timmar i veckan inte räcker för att täcka helger och nätter, säger han inget om. Han tror istället att mer personal bara skulle vara en kortsiktig lösning. För grundproblemet är att det ökade söktrycket på akuten inte handlar om att vi är mer akut sjuka. Istället handlar de om att många människor som idag kommer till akuten egentligen skulle kunna söka vård via andra vårdenheter. 

– Vi måste fortsätta att samarbeta med primärvård och 1177 för att få patienterna på rätt vårdnivå. Det är bäst för patienterna, utifrån medicinsk kvalitet, det är också bäst utifrån pengarna, det vill säga kostnadseffektivitet. Att man kommer in på rätt ställe, säger Henrik Holmberg.

Inte mer pengar från politiken

Sjukvårdslandstingsrådet Lena Segerberg (S) utlovar inte några mer pengar till akutmottagningen. Men hon håller med sjukhuchefen Henrik Holmberg om att alldeles för många söker sig till akuten utan att ha där att göra.

– Det är ju alltså ett faktum i hela Sverige. Jag tror att det är ett annat söktryck. Det är olika generationer kanske, som tänker annorlunda, säger Lena Segerberg.