Västervik

70 meter hög skorsten reses i Västervik

1:16 min

Västervik får en ny skyline. En totalt 70 meter hög skorsten började att resas på onsdagen. Skorstenen tillhör det nya fjärrvärmeverket i närheten av Johannesdal och Skeppsbrofjärden. Det höga tornet sätts ihop av totalt tre delar, varav två är 30 meter höga.

Först en del som är 30 meter hög och som väger 35 ton. Sedan ytterligare en 30 meter hög del – och längst upp 10 meter till. Så byggs den skorsten som ger Västervik ett helt nytt landmärke.

Värmeverket i Västervik där man bygger ut med en helt ny kraftvärmepanna ska kunna bränna stora mängder sopor. Energin blir sedan både fjärrvärme och el.