Byggnads säger upp avtal och varslar

Byggnads säger upp Byggavtalet och varslar om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Stridsåtgärderna träder i kraft den 12 mars och den 19 mars. Här i länet kommer byggen i Oskarshamn att drabbas hårdas om konflikten om det kommande byggnadsavtalet ännu inte är löst den 12 mars.

Stridsåtgärderna omfattar cirka 3 000 av Byggnads medlemmar och berör cirka 80 företag på 160 byggarbetsplatser i Sverige. här i Kalmar län .

Flera stora byggen kommer att drabbas helt eller delvis av Byggnads varslade strejk. Exempel är E 4-brobygget i Sundsvall, nya Karolinska sjukhuset i Solna, universitetssjukhuset i Linköping, Kaninlandet på Liseberg, marinmuseet i Karlskrona samt bygget av Östersunds arena, Hamnhotellet i Visby, universitet i Örebro och flygplatsen i Umeå.

Byggarbetsplatserna är utvalda med omsorg.

– Vi väljer förstås ut objekt så att konfliktåtgärderna ska få så stor effekt som möjligt, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

De utvalda byggena är på olika sätt i känsliga skeden. Dessutom är byggande en komplicerad kedja där olika yrkesgrupper, inte sällan från olika underentreprenörer, behöver göra sina jobb i exakt rätt ordning.

– Andra entreprenörer riskerar att bli berörda, säger Torbjörn Hagelin.

Oenigheten mellan Byggnads och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier handlar inte om löneökningar. Byggnads inordnar sig i LO:s samordning när det gäller pengarna. I stället är det enligt Byggnads säkerheten på jobbet för byggnadsarbetarna och ordning och reda i byggbranschen som står högst på dagordningen.

Enligt Byggnads är lösningen på båda problemen att få bort de långa kedjorna av underentreprenörer som finns på byggen.

– Det borde vara en fullständigt självklar sak att ställa upp på kravet om att huvudentreprenören också ska ha ansvar för att underentreprenörerna följer kollektivavtalen och de villkor som gäller på arbetsplatsen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

– Sveriges Byggindustrier gör allt för att undvika att förhandla om den viktiga frågan om ordning och reda bland underentreprenörer. Vi har förhandlat i över en månad utan att vi har kommit ett enda steg närmare en lösning på problemet med underentreprenörskedjorna, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Mats Åkerlind, förhandlingschef för Sveriges Byggindustrier, är upprörd.

– De slår först och frågar sen. Synnerligen märkligt, i går pratade vi om att förlänga avtalet alternativt fortsätta förhandla, och i dag tar vi emot ett varsel, säger han.

Han tycker knappt att förhandlingarna egentligen börjat. De yrkanden Byggnads har som handlar om ordning och reda på byggarbetsplatserna, ger inte Mats Åkerlind mycket för, tvärtom.

– I sina yrkanden är det mer kaos man efterfrågar, säger han och pekar bland annat på fackets krav om solidariskt betalningsansvar för alla underleverantörer som huvudentreprenören ska ha.

– Om det är ordning och reda, då vet inte jag, säger Åkerlind.

TT