Kalmar län

Psykiatrin ska komma närmare barnen

1:28 min

Det är stor skillnad på hur mycket stöd som utsatta barn och ungdomar får inom psykiatrin runt om länet. Det visar landstingspolitikernas egen genomgång som redovisades på onsdagens möte med landstingsfullmäktige. En stor genomgång ska nu göras där kommuner och landsting tillsammans ser över hur barnen inte ska hamna mellan stolarna.

Att det är ett stort tryck på barn och ungdomspsykiatrin överhuvudtaget och att tillgången varierar beroende på var barnen bor var alltså budskapet från psykiatridelagationen i landstinget som idag redovisade för de andra politikerna i fullmäktige vad de fått fram från sina besök runt om i länet.

Samtidigt stod det klart idag att mycket är på gång. I en särskild satsning som staten är med och betalar för så ska alla kommuner tillsammans med landstinget gå igenom var någonstans som barnen hamnar mellan stolarna.

Efter det väntar stora förändringar som gör att psykiatrin hamna närmare barnen än idag så att dom som behöver hjälp kan fångas upp i tid.

– Hälsocentraler finns i varenda kommun, det finns ungdomsmottagningar, det finns elevhälsa på alla skolor, om man kan få en psykiatrisk kompetens redan där kommer vi kunna ta hand om barnen redan där, säger Linda Fleetwood (V), ansvarigt landstingsråd för psykiatrifrågor.

För att lyckas krävs att landstinget och kommunerna sammarbetar, något som man inte alltid lyckats med, missbruksvården är ett exempel på det. Men Linda Fleetwood är optimistisk om att lyckas den här gången.

– Jag hoppas när man ser vilken nytta det kan göras, så måste vi komma överens.